Đang tải... Vui lòng chờ...

Lạng Sơn: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018- 2023

Ngày 29/6/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập, sáng tạo, phát triển”.
Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Phạm Huy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Về phía địa phương có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Hùng Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, gần 200 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp trong tỉnh.


Ngoài ra có đại diện một số đoàn Hiệp hội/Hội Doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc và một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương tham dự và đưa tin.
Đánh giá tổng quan về hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Đoàn Bá Nhiên - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa I cho rằng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu do Đại hội lần thứ nhất đề ra. Hiệp hội đã phát triển toàn diện về mặt tổ chức, tăng cả số lượng và chất lượng hoạt động; trở thành cầu nối đáng tin cậy giữa doanh nghiệp hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đã làm tốt công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến hội viên và cộng đồng doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chuyên môn cho các doanh nghiệp; tổ chức, động viên, phát động các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong sản xuất kinh doanh…


Về mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và hoạt động của Hiệp hội; triển khai tích cực công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan đến doanh nghiệp; tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và tham gia phản biện góp ý vào các văn bản, cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; hằng năm phối hợp tổ chức từ 3 đến 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp; tổ chức tham quan, giao lưu, học hỏi, gặp mặt, đối thoại; phấn đấu thành lập mới 1 đến 2 chi hội doanh nghiệp cấp huyện, kết nạp thêm 100 đến 150 doanh nghiệp hội viên mới.

In văn bản